Kiểm Soát Chất Lượng

Công Ty TNHH Ngọc Thiên cam kết cung cấp hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đã nêu và các yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện hệ thống chất lượng.

Có đội ngũ chuyên gia, làm việc tại phòng thí nghiệm để phân tích các mẫu sản phẩm, nghiên cứu phương sai và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất. Và đội ngũ kỹ thuật luôn giám sát từng khâu trong quá trình sản xuất. Đội ngũ công nhân phải có chuyên môn kỹ thuật tốt.

Tất cả các vật liệu trong kho của chúng tôi có thể được cung cấp với các chứng nhận đầy đủ theo các thông số kỹ thuật nêu trên, về mặt hóa học, cơ học và vật lý.

Tất cả các tài liệu được phân tích và kiểm tra nhiều lần trước khi gửi. Nguyên liệu được xác định trong tất cả các giai đoạn sản xuất, ở dạng phế liệu, ở dạng nóng chảy, ở dạng phôi và trong cấu hình cuối cùng. Vật liệu được gắn thẻ cẩn thận với số nhiệt và số nhận dạng khi nó di chuyển xuống dây chuyền sản xuất cho đến khi kiểm tra lần cuối trước khi gửi đi.

Tất cả các vật liệu phải chịu các thử nghiệm vật lý nghiêm ngặt trong đó các cấu trúc vi mô, độ bền kéo, cường độ năng suất, thử nghiệm UT, độ dẫn dòng điện xoáy, độ giãn dài và độ cứng được đo và báo cáo.