Kỷ Niệm Chương

 

Tổng giám đốc Trịnh Phan Thiên trong hội nghị doanh dân tiêu biểu và sự có mặt của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

 

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang trao kỷ niệm chương cho doanh nhân Trịnh Phan Thiên tại phủ Chủ Tịch  20/3/2015

 

Chủ  Tịch Nước Trương Tấn Sang tặng Đại biểu tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam