Kỷ Niệm Chương

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TÁN SANG TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO DOANH NHÂN TRỊNH PHAN THIÊN. PHỦ CHỦ TỊCH 20/3/2015

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG TẶNG ĐẠI BIỂU TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .