Sản Xuất Kim Loại Màu

 

Nhà máy sản xuất của chúng tôi là quy mô khép kín, hạn chế tối ưu nhất ảnh hưởng đến môi trường. 

Sử lý chất thải rác thải hợp lý, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Sản xuất công nghệ cao áp dụng kỹ thuật, máy móc.

Đồ bảo hộ cho công nhân lao động.